Rekvizīti

 

Ziedojumi draudzes darbam

(piem. ikgadējie piederības ziedojumi, ziedojumi svētdarbībām, desmitās tiesas ziedojumi)

Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze

Lielā Skolas 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Reģ.Nr. 90000298210

AS SEB banka

Konts: LV37 UNLA 0004 0007 0160 4

 

 

Ziedojumi Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācijai

‍Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze

‍‍Lielā skolas iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101‍

Reģ.Nr. 90000298210

‍AS SEB banka

‍LV19 UNLA 0050 0043 7802 2