Rekvizīti

 

Ziedojumi draudzes darbam

ikgadējais piederības ziedojums, ziedojums svētdarbībām, desmitās tiesas ziedojums

Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze

Lielā Skolas 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Reģ.Nr. 90000298210

AS SEB banka

Konts: LV37 UNLA 0004 0007 0160 4

 

 

Ziedojumi Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijai

b‍aznīcas iekštelpu restaurācijai

Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze

‍‍Lielā skolas iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101‍

Reģ.Nr. 90000298210

‍AS SEB banka

‍LV19 UNLA 0050 0043 7802 2