Rekvizīti

 

Ziedojumi draudzes darbam (t.sk. ikgadējie ziedojumi, ziedojumi svētdarbībām)

Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze

Lielā Skolas 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Reģ.Nr. 90000298210

A/S SEB banka, kods UNLALV2X

Konts: LV37 UNLA 0004 0007 0160 4

 

 

Mērķziedojumu konts Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācijai:


 

Maksājuma mērķis: ziedojums Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācijai


‍Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze

‍‍Lielā skolas iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101‍

Reģ.Nr. 90000298210

‍Luminor Bank AS

‍LV53 NDEA 0000 0839 0518 0