Rekvizīti

 

Ziedojumi draudzes darbam (t.sk. ikgadējie ziedojumi, ziedojumi svētdarbībām)

Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze

Lielā Skolas 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Reģ.Nr. 90000298210

A/S SEB banka, kods UNLALV2X

Konts: LV37 UNLA 0004 0007 0160 4

 

 

Mērķziedojumu konts Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācijai:


 

Maksājuma mērķis: ziedojums Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācijai


‍Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze

‍‍Lielā skolas iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101‍

Reģ.Nr. 90000298210

‍Luminor Bank AS

‍LV53 NDEA 0000 0839 0518 0


 

"Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonda" mērķziedojumu konts Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācijai:

2017.gada 26. jūnijā tika panākta trīspusēja vienošanās starp Sv. Jāņa draudzi, Cēsu novada domi un "Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fondu", ka II kārtas projektēšanas, līdzekļu piesaistes un restaurācijas darbu vadību uzņemas Fonds.

Lai veiktu pieminekļa pilnu restaurāciju II kārtas darbiem, svarīgākajiem un sarežģītākajiem darbiem – inženierkomunikācijām, būvkonstrukcijām, interjeram un sakrālo priekšmetu atjaunošanai nepieciešami vēl 1,5 miljoni euro. Šos darbus secīgi plānojot 2018.–2020.gadā, sadalot kopējo summu daļās.

 

Maksājuma mērķis:projekta līdzfinansējums

"Cēsu Svētā Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds"

G‍aujas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101‍

Reģ. Nr. 40008234721

A/S SEB banka,

Konta Nr. LV30UNLA 00500 2303 6647