Vīru vakari

Reizi mēnesī, piektdienas vakaros (izņemot jūliju un augustu), plkst. 19:00 draudzes namā.

Vadītājs Juris Sargūns, kontakttālrunis 28664127.

 

 

Vīru vakaru kalpošana mūsu draudzē sākās 2014. gadā, iedvesmojoties no kaimiņu Raunas un Smiltenes draudzēm un vienojoties par to izveidi draudzes dienās Ainažos.

 

Vīru vakaros tiekas dažāda vecuma un garīgās pieredzes draudzes vīri, lai stiprinātu viens otru ikdienas ticībā un rīcībā. Katrā tikšanās reizē tiek apspriesta kāda aktuāla tēma Sv. Rakstu jeb Bībeles gaismā. Tāpat reizi sezonā tiek veidots sadraudzības pasākums- izbraukums ( aizvadītajās sezonās ir bijis velo brauciens, boulinga spēlēšana utt.).

 

Vīru kopā nākšana ir realizējusies arī praktiskā kalpošanā. Esam piedalījušies vairākās draudzes talkās, sakopjot mums piederošos īpašumus un to apkārtnes. Tāpat vīri ir apciemojuši Slokas draudzes vīru kopu un uzņēmuši viesus no Smiltenes un Rīgas Krusta draudzēm. 

 

Aicinām arī Tevi gūt iedvesmu savā, Dieva dāvātajā, dzimumā un dalīties dzīves pieredzē Kristus patiesības gaismā!