Sv. Jāņa Kristītāja asinsliecības dienas vespere

 

Izdziedāta vakara lūgšana.

Trešdien, 29.augustā, plkst. 18.00

Īpašie viesi:

Salisburgas diecēze

Devizes Sv. Jāņa draudzes koris (Lielbritānija)

diriģents Chris Totney