Sestdienas skola

Kādā no pēdējā laikā veiktajiem statistiskajiem pētījumiem  lasāms, ka viens no pieprasītākajiem apmācību kursiem Latvijā ir mācību kurss projektu vadībā. Un, padomājot filozofiskās kategorijās, - visa mūsu dzīve ir kā nepabeigts projekts, kas mums jāpiepilda un jāīsteno. Katra cilvēka būtiskākais jautājums ir: kā iemācīties mākslu dzīvot? Kāds ir ceļš uz laimi, uz prieku? Tieši nespēja izjust prieku, nepatika pret dzīvi , kas šodien ir tik izplatīta un atklājas visdažādākajos veidos, ir visdziļākā mūsu nabadzība. Nespēja priecāties pieļauj un izraisa nespēju mīlēt, tā rada skopumu, ļaunumu, nenovīdību- visus netikumus, kas liedz mums dzīvot laimīgi.

Savas publiskās dzīves sākumā Jēzus sacīja: „Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem” (Lk 4,18); un tas nozīmē: Es zinu atbildi uz jūsu būtiskāko jautājumu, Es jums rādu dzīvības ceļu, laimes ceļu, vēl vairāk: Es esmu šis ceļš.

Sv.Jāņa Sestdienas skolu, tēlaini runājot, varētu nosaukt par „īso kursu projektu īstenošanā”. Ik mēneša otrajā sestdienā kopējās sarunās pēc kāda mācītāja lekcijas par aktuāliem ticības dzīves jautājumiem mēs mācāmies dzīvot priecīgāk, laimīgāk, ar mieru sirdī- tā, kā to mums māca mūsu dzīves Projektu Vadītājs.