Restaurācija

Decembris, 2013.

    

      18.decembrī, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) virsvaldē, tika parakstīts trīspusējs sadarbības līgums ar mērķi kopīgi darboties pie Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas. Līgumu parakstīja virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš, Cēsu Sv. Jāņa lauku ev.lut. draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Sadarbība plānota ilgstoša, jo līgums būs spēkā līdz brīdim, kad baznīca būs atjaunota.