Paveiktais pa gadiem

Paveiktais 2013. gadā

 • Veikta torņa koka konstrukciju papildus vizuāla apsekošana un fotofiksācija (V. Priednieks, R. Jelevičs);
 • Izveidota pamata darba grupa turpmāko atjaunošanas procesu nodrošināšanai;
 • SIA AIG izstrādāts papildināts fasāžu restaurācijas tehniskais projekts, t.sk. torņa koka konstrukciju un

mūra konstrukciju remonts (BK daļa);

 • Drukas darbi – izdota Cēsu Sv. Jāņa baznīcai veltīta pastkaršu sērija, kalendārs;
 • Piesaistīti līdzekļi labdarības akcijā ,,Cēsu lielie un mazie mākslinieki Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijai”;
 • Dievnama restaurācijas atbalstam sarīkoti četri labdarības koncerti;
 • Izveidota restaurācijas komunikācijas sadaļa DRAUGIEM.LV;
 • Izstrādāts dievnama fasādes un torņa tehniskais projekts (A.I.G.) ;
 • saņemts atbalsts no Muzeju nakts apmeklētājiem, Cēsu Pils fonda.

Paveiktais 2014. gadā

 

 • Dievnama tornī ar Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja, Cēsu novada pašvaldības un brīvprātīgo atbalstu ierīkota izstāžu telpa;
 • Sakārtots kapu pieminekļu informatīvās plāksnes (Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja atbalsts);
 • Dīevnama tornī ierīkots vides objekts ,,Zvana ceļš";
 • Izveidots zīmols ,,Cēsu sirds””;
 • Izveidota suvenīru līnija;
 • Zinātniskā konference Cēsu Izstāžu namā;
 • Sarīkoti 4 labdarības koncerti;
 • Cēsu Lielo un mazo mākslinieku atbalsta labdarības akcija;
 • Iesniegts projekts VKPI un saņemts finansējums (5 tūkst. eiro) dienvidu fasādes vidējā loga vitrāžas restaurācijai;
 • Iesniegts projekts VKPI baznīcas iekštelpu apmetuma nokalšanai (piešķirts finansējums 14 tūkst. eiro);
 • Piesaistīts finansējums restaurācijai Muzeju nakts pasākumā, kā arī saņemts atbalsts no pastāvīgajiem atbalstītājiem pilsētā un draudzē.
 • Cēsu novada pašvaldība piešķir finansējumu baznīcas restaurācijas TP izstrādei (13 800 eiro).

 

Paveiktais 2015 gadā

 • Nodibināts ,,Cēsu Svētā Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds";
 • Izstrādāta koncepcija “Hidromelioratīvie pasākumi Cēsu Sv. Jāņa baznīcas pamatu susināšanai” (Valsts SIA “Meliorprojekts”) - izstrādes gaitā veikti izpētes darbi Draudzes telpas pamatiem DR, ZA un D zunās ar arheoloăisko uzraudzību (O. Ušpelis);
 • Veikta torņa papildus uzmērošana pārsegumu pastiprināšanas, ugunsnoturības nodrošināšanas un kāpņu rekonstrukcijas projekta izveidei; konceptuāli pieņemti risinājumi minētajiem uzdevumiem;
 • Veikta Baznīcas konstrukciju tehniskā apsekošana un sastādīts atzinums (V. Celmiņš).