ERAF projekts / Restaurācijas 1.kārta

“Cēsu Svētā Jāņa luterāņu baznīcas  restaurācija un labiekārtošana”. Līguma identifikācijas Nr. ERAF/551SAM/2016/I/06.

Cēsu Sv. Jāņa baznīcā 2018.gada jūnijā sāksies apjomīgi restaurācijas darbi, kas noritēs astoņu  sadarbības partneru kopīgā projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros. Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projekta I kārtu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), līdzfinansējumu nodrošina Cēsu novada pašvaldība un Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze