Reformācijas gadadienas atzīmēšana

 

Cēsu prāvesta iecirknī

Sestdien, 2018.gada 27.oktobrī

Plkst. 10.00 Svētku dievkalpojums Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

Plkst. 11.30 Tējas pauze

Plkst. 11.45 Seminārs ,,Augt. Pieaugt. Vai misija ir iespējama?"

Vada Artis Puriņš, LELB misijas nozares vadītājs

Plkst. 14.00 Sadraudzības svinēšana