Aktualitātes

Maijs, 2014.

Jubilejas gada notikumi un pasākumi:


 

02.05. -  Labdarības akcija ,,Cēsu lielie un mazie mākslinieki Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa restaurācijai";

04.05 plkst. 15:00 - Latvijas republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīts koncerts ,,Starp divām saulēm". Uzstājas Ieva Ezeriete (soprāns), Elīna Endzele (sitaminstrumenti) un Aigars Reinis (ērģeles). Ieeja bez maksas;

Decembris, 2013.

    

      18.decembrī, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) virsvaldē, tika parakstīts trīspusējs sadarbības līgums ar mērķi kopīgi darboties pie Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas. Līgumu parakstīja virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš, Cēsu Sv. Jāņa lauku ev.lut. draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Sadarbība plānota ilgstoša, jo līgums būs spēkā līdz brīdim, kad baznīca būs atjaunota.