Aktualitātes

Oktobris, 2021.

Svētdienas dievkalpojumu video ieraksti ir pieejami mūsu Youtube kanālā.

Līdz 15.11. svētdienas dievkalpojumos iespējams piedalīties tikai attālināti, ieraksti tiks ievietoti mūsu facebook un youtube kontos.
Ceturtdienas vakaros plkst. 19:00 iespējams pievienoties attālināti vakara svētbrīdim google meet platformā, iepriekš piesakoties pie mācītāja Didža Kreicberga 26173331.

Savas kalpošanas ietvaros draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs būs pieejams baznīcā šovakar plkst. 18:00 - 19:00.
Šajā laikā dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības lūgšanām un sakramenta saņemšanai.

Par iespēju apmeklēt dievnamu svētdienās informācija tiks ievietota tuvākajās dienās.

Septembris, 2021.

Daba mūs lutina un jāpaspēj baudīt labos laikapstākļus un ainavas, kamēr rudens ikdienas iekrāso koku lapas arvien zeltainākos un sārtos toņos.

Īpaši šogad, kad Cēsu svētā Jāņa baznīcas tornis ir piedzīvojis pārmaiņas gan no ārpuses, gan iekšpuses, aicinām uz rudeni Cēsīs paraudzīties no neikdienišķa skatupunkta - caur mūsu torņa logiem, no kuriem paveras elpu aizraujošs skats.

Tornī uzkāpt iespējams no otrdienas līdz svētdienai: septembrī 11:00 - 18:00, savukārt, oktobrī 12:00-16:00. Ieeja 3.00 eiro no personas.

Augusts, 2021.

Sākot ar šo gadu Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskajā draudzē tiek ieviesta jauna tradīcija - pateikt īpašu paldies cilvēkiem, kuri uzticīgi kalpojuši šajā draudzē.
Šo svētdien 29.augustā uzreiz pēc dievkalpojuma mācītājs Didzis Kreicbergs un draudzes priekšniece Silvija Kalniņa pasniegs Cēsu Sv. Jāņa krusta zīmi deviņiem draudzes locekļiem par uzticīgu kalpošanu Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskajā draudzē.
 
Šoreiz tie būs:

Pateicība ikvienam, kurš pildīja savu draudzes locekļa pienākumu un 22.augustā piedalījās draudzes padomes un revīzijas komisijas vēlēšanās.

Draudzes padomē ievēlēti: Silvija Kalniņa, Agris Vārna, Indra Piliksere, Inese Baltskara, Sabīne Mieze, Andra Gulbe, Andra Sargūna, Lote Šteina, Baiba Auziņa, Guna Grahoļska.

Par draudzes revidentu ievēlēta Ruta Tereško.

 

Pirmajā padomes sēdē par draudzes priekšnieci ievēlēta Silvija Kalniņa.

Draudzes valdē ievēlēti: Indra Piliksere, Andis Ozoliņš-Vīksne, Agris Vārna.

 

Šīs nedēļas svētdienā 22.augustā piedalīties dievkalpojumā un uzkavēties baznīcā pēc tā draudzes locekļus aicinām kuplākā skaitā, jo notiks draudzes sapulce un draudzes padomes vēlēšanas. Protams, ievērojam visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus un to, ka atbilstoši tiem, baznīcā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 75 cilvēki. (Svētdienu dievklapojumus šajā laikā apmeklē vidēji 30-35 cilvēki.)

Draudzes sapulce sāksies uzreiz pēc dievkalpojuma, provizoriski 12:45.

Tai sekos īsi ziņojumi no esošās padomes par šī gadua aktualitātēm.

Cēsīm cauri vijas viens no pasaulē zināmākajiem svētceļnieku maršrutiem – Svētā Jēkaba ceļš. Maršruta simbols ir gliemežvāks. Lai simboliski iezīmētu maršrutu pilsētā, pie Cēsu Svētā Jāņa baznīcas un uz Cēsu pils parka kāpņu mūra margas ir uzstādīti bronzas gliemežvāki. Bronzas gliemežvāku autors ir tēlnieks Matiass Jansons.

Priecīgs notikums! Mūsu evaņģēlists Jānis Tolpežņikovs ir izdevis grāmatu "Bībeles studijas par Vēstuli ebrejiem" un tās atvēršana jau šo svētdien - 8.augustā dievkalpojuma izskaņā.
 

Jūlijs, 2021.

Sestdien 17. jūlijā pulksten 16:00 pēc ilgāka pārtraukuma durvis koncertu publikai vērs Cēsu Svētā Jāņa baznīca, piedāvājot koncertprogrammu "Katedrāles svīta".

Tajā muzicēs ērģelniece Lelde Krastiņa un flautiste Elita Ezermale.

Koncertam izvēlēta krāšņa, majestātiska mūzika, papildinot nedēļas nogales svinīgo noskaņu pilsētā.

Aprīlis, 2021.

Pēc vairāk nekā divus gadus ilgušajiem baznīcas atjaunošanas darbiem, 2021.gada 8.aprīlī baznīca tika nodota ekspluatācijā. Dažādu apstākļu dēļ, tai skaitā saistībā ar Covid-19 ierobežošanas pasākumiem, nedaudz tika mainīts darbu laika plāns un nodošana ekspluatācijā, taču būvdarbu kvalitāti tas nav ietekmējis un rezultāts ir atbilstošs iecerētajam.

Šī vērienīgā projekta ietvaros īstenota baznīcas fasādes atjaunošana, piekļautās teritorijas labiekārtošana, vitrāžu atjaunošana un vairāki iekšdarbi.

No visa, ko ir vērts zināt, apustulis Pāvils saka šo: „Es apņēmos pie jums citu neko nezināt kā vien Jēzu Kristu, krustā sisto” (1Kor 2:2). Jēzus miesā pie krusta piepildās noslēpums, kas nav acīmredzams bez ticības, cerības un mīlestības, kā apustulis citviet saka: „Mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu miesā” (2Kor 4:10).

Marts, 2021.

Lieldienu muzikālais gaismu stāsts

Lieldienās jauna sākuma aktualitāti izjūtam skaudrāk kā jebkad, tāpēc šogad Cēsu Sv. Jāņa baznīcas fasāde iemirdzēsies muzikālā stāstā par pārmaiņām, ko ievada
Augšāmcelšanās brīnums. Kad jaunās dzīvības ceļš ir sācies, priekšā cīņa ar ierasto, lai izlauztos cauri šaubu līkločiem un stiprinātu ticību tīrajam un mūžīgajam.

Jēdziens «Krusta ceļš» – Via Crucis – apzīmē Kristus ciešanu ceļu, ko pēc tam, kad Pilāts bija piespriedis nāves sodu, Jēzus, nesot smago krustu, veica līdz soda izpildes vietai Golgātas kalnā, Jeruzālemē. ‍

Tradicionālajā Krusta ceļā ir 14 apstāšanās vietas – stacijas. Katrā apstāšanās vietā, kas tiek veltītas kādam no Jēzus Kristus pēdējiem dzīves mirkļiem pirms krustā sišanas, tiek lietoti lasījumi, lūgšanas un sagatavotas apceres.

Janvāris, 2021.

Atsaucoties valsts prezidenta Egila Levita aicinājumam visos kristīgo konfesiju dievnamos visā Latvijā skandēt baznīcu zvanus, arī Cēsu Svētā Jāņa baznīcas tornī
2021.gada 26.janvārī pulksten 18:00 zvanīsim zvanu par godu 100.gadadieni kopš dienas un stundas, kad Latvijas diplomāti Parīzē saņēma vēsti par Latvijas atzīšanu de iure.
 

Video ierakstu ar Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītāja Didža Kreicberga un evaņģēlistu Jāņa Gabrāna un Jāņa Tolpežņikova uzruna Jaunā gada sākumā var nosaktīties šeit:

https://youtu.be/QRVKj-FfDqo

Decembris, 2020.

Visapkārt jūtams satraukums. Gan pirmssvētku iepirkšanās drudža, gan arvien pieaugošo ierobežojumu dēļ. Tomēr ļoti iespējams, ka tieši šajā gadā Ziemsvētki būs īstāki un izgaismojošāki nekā līdz šim. Šogad vēl vairāk nekā citus gadus Kristus piedzimšana būs jāpiedzīvo visupirms jau tieši savās sirdīs.

Kā ierasts, informējam par Cēsu Svētā Jāņa baznīcas restaurācijas projekta aktualitātēm.

Vērienīgākie šī projekta ietvaros veicamie uzdevumi: baznīcas fasādes atjaunošana, piekļautās teritorijas labiekārtošana, vitrāžu atjaunošana un vēl daži iekšdarbi, ir noslēgušies jau rudenī tāpēc gada izskaņā varam baudīt paveiktā augļus.

Atbalstīt līdzcilvēkus, pat, ja tas nozīmē palīdzēt uz ielas sastaptam svešiniekam, mēs kā kristieši esam aicināti ikdienu.

Būt redzīgiem, atsaucīgiem, klātesošiem.

Bet tikai vēl vienu dienu, tas ir, līdz piektdienas darba dienas beigām mums ikvienam ir iespēja būt vienam no šeit pat Cēsīs rīkotas palīdzības akcijas senioriem.

Sieviešu resursu centrs “Prieks” sadarbībā ar Cēsu Svētā Jāņa draudzes diakoniem trešo gadu rīko akciju “Dalies mīlestībā!”, aicinot sarūpēt dāvanas līdzcilvēkiem, kuriem tas ļoti nepieciešams.

 

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!