Lieldienu laika pasākumi Cēsu Svētā Jāņa baznīcā

Lieldienu laika pasākumi Cēsu Svētā Jāņa baznīcā:

18.aprīlī Zaļajā ceturtdienā pulksten 18:15 Svētku dievkalpojums;

19.aprīlī Lielajā piektdienā pulksten 12:00 Krusta gājiens. Sākums Gaujaslīčos;

19.aprīlī Lielajā piektdienā pulksten 15:00 Kristus krusta godināšanas dievkalpojums;

20.aprīlī Klusajā sestdienā pulksten 23:00 Nakts vigīlija dievkalpojums;

21.aprīlī Lieldienās pulksten 11:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.