Komanda

,,Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonda" valde:

Ivars Zukulis, Raitis Jelēvičs, Dace Tabūne

Padomes sastāvs:

1. Gints Šķenders (padomes priekšsēdētājs)

2. Imants Timermanis

3. Jānis Dripe

4. Māris Gailis

5. Inese Lāce

6. Anda Skrastiņa

7. Ruta Krastiņa

8. Ainārs Vladimirovs

9. Jānis Gabrāns

10. Didzis Zahārovs

11. Andis Ozoliņš - Vīksne (Cēsu Sv. Jāņa lauku ev.lut. draudzes priekšnieks)

Fonda grāmatvede: Biruta Mežale, revidents: Kārlis Tomsons