Draudzes mūzikas dzīve


‘'Dziediet Viņam, spēlējiet Viņam, stāstiet par visiem Viņa brīnuma darbiem!’'
                                                                                                          Ps. 105:2

‘'Blakus Dieva Vārdam mūzika ir lielākais dārgums pasaulē. Tā ir brīnumaina Dieva dāvana, ar kuru aizdzen daudz kārdinājumu un ļaunu domu.’'
                                                                                                   Mārtiņš Luters
                                                                                      

Mūzika dievkalpojumos

Visi draudzes locekļi ir daļa no mūzikas dzīves. Vienojoties draudzes dziesmās, radām mūziku, kas veido mūsu kopīgo pārdzīvojumu dievkalpojumā.

Cēsu Sv. Jāņa draudzē kalpo četras ērģelnieces: Lelde Krastiņa, Olita Neimande, Iveta Bernava un Sandra Tamane. Lelde ir arī baznīcas mūzikas dzīves koordinatore un ērģeļu restaurācijas projektu vadītāja.

Draudzē darbojas koris, kurš piedalās baznīcas gada nozīmīgos  dievkalpojumos un dažādos pasākumos. Kori vada diriģents Gints Šteins.

Ik svētdienu dievkalpojumus ar psalmu dziedājumiem papildina liturģiskais ansamblis (schola), to vada Santa Augškāpa.

Dievkalpojumos nereti piedalās arī viesi – mūziķi un kori gan no Cēsīm, gan arī citām Latvijas pilsētām un ārzemēm.
 

Koncerti

Cēsu Sv. Jāņa baznīcā jau ilgus gadus tiek koptas un attīstītas  mūzikas  tradīcijas. Pa-teicoties interesantām un daudzveidīgām koncertprogrammām, mūsu dievnams kļu-vis par nozīmīgu pilsētas un reģiona mūzikas centru. 

Mūsu baznīca cieši saistīta ar ievērojamā komponista un ērģelnieka Alfrēda Kalniņa  ( 1879 – 1951 ) vārdu. Viņš dzimis un bērnību pavadījis Cēsīs, jau 9 gadu vecumā Sv. Jāņa baznīcā sācis mācīties ērģeļspēli. Tieši A. Kalniņa  simtgades sakarā notika pirmais koncerts Cēsu baznīcā pēckara periodā,  spēlēja ērģelnieks Oļģerts Cintiņš. Kopš 2001. gada te notiek A. Kalniņa piemiņai veltītie starptautiskie jauno ērģelnieku festivāli.

Ievērojamās Walcker&Co firmas ērģeles vienmēr piesaistījušas profesionālus mūzi-ķus, kā Tālivaldis Deksnis, Larisa Bulava, Vita Kalnciema, Kristīne Adamaite, Ligita Sneibe, arī viesus no Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas. Koncertos piedalījušies arī kori, orķestri: Rīgas Doma zēnu koris, Latvijas Radio koris, VAK Latvija , LNO solisti, Vidzemes kamerorķestris, Pērnavas kamerorķestris, orķestri no Vācijas, Dānijas. Koncertos iesaistās arī cēsnieki : Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi, pilsētas kori, draudzes ērģelnieces.

Skaista tradīcija ir Ziemassvētku koncerti, ko rīko pilsētas skolas.