Dievkalpojumi video formātā

Turpmāko svētdienu dievkalpojumi visu valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laiku tiks ievietoti www.youtube.com kanālā Cēsu Svētā Jāņa draudze .

10.maija svētdienas dievkalpojums: https://www.youtube.com/watch?v=4I3VqvtoEkQ

3.maija svētdienas dievkalpojums: https://youtu.be/jhbz9miFIkQ

26.aprīļa svētdienas dievkalpojums: https://youtu.be/K16LbsFW4Fk

Baltās svētdienas dievkalpojums video formātā skatāms šeit: https://youtu.be/XqruAnFeBYM