Diakonija

Pašreiz draudzē darbojas diakonu grupa septiņu cilvēku sastāvā:
1.Velta Bērziņa-diakons Pilsētas pansionātā
2. Biruta Sproģe- diakons Cēsu klīnikā
3. Vija Sadovska- diakons draudzē
4. Antra Krancmane- diakonijas darbinieks draudzē
5. Guna Grahoļska- diakonijas  darbinieks draudzē
6.Biruta Mežale- diakonijas darbinieks draudzē
7.Māris Stukmanis- diakonijas darbinieks draudzē
Draudzē 1x mēnesī tiek organizēti senioru rīti, kur tiek studēti Raksti un skaidrots to pielietojums praktiskajā dzīvē, atsvaidzinātas zināšanas , lai pieaugtu garīgumā.
Draudzē , pamatojoties uz projektu “Nav labi cilvēkam vienam būt” izveidota atbalsta grupa vientuļiem dažāda vecuma cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās un krīzes situācijās, zaudējot tuviniekus- laulātos, apgādniekus, bērnus ( dažādos vecumos, sievietes, kuras izirušo ģimeņu dēļ spiestas vienas audzināt bērnus. Cilvēkiem , kas nonākuši dažādās ļoti smagās veselības problēmās un diagnozēs un vecuma nespēkā. Šiem visiem cilvēkiem tiek sniegta palīdzība, lai viņi varētu vieglāk pārvarēt zaudējumus un vientulību. Grupā notiek nodarbības 1x mēnesī.
Diakonijas darbinieki piedāvā transporta pakalpojumus draudzes locekļiem , kuri  nevar apmeklēt dievkalpojumu veselības traucējumu dēļ, nogādājot tos uz un no dievkalpojuma.
Apmeklējam draudzes locekļus arī slimnīcās, sniedzot viņiem garīgu atbalstu. Tāpat arī veicam mājapmeklējumus, ja tas nepieciešams.
Diakonijas darbinieki paaugstina savas zināšanas LELB rīkotājās mācībās “Žēlsirdības skola”.
Gaidām ierosinājumus no draudzes, kas būtu pilnveidojams un uzlabojams diakonijas kalpošanā.
 Kontaktpersona  Biruta Mežale - tel,nr. 29488942, e-pasts:  biruta.mezale@inbox.lv