Baznīcas atvēršanas un video dievkalpojumu laiki

Lieldienu laikā baznīca būs atvērta šādos laikos:
10.aprīlī no 15:00 - 16:00
12.aprīlī no 11:00 - 13:00

Šis laiks paredzēts individuālām lūgšanām, absolūcijas un svētā vakarēdiena saņemšanai.

Turpinām ievērot piesardzības principu 2 un 2, virsmu dezinficēšanas un roku higiēnas prasības kā arī paši izvērtējam savu veselības stāvokli.

Attiecīgi dievkalpojumi video formātā būs redzami šādos laikos:

9.aprīlis18:00 | Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
10.aprīlis 9:00 | Lielās Piektdienas svētbrīdis
12.aprīlis 9:00 | Kristus Augšāmcelšanās dienas svētku dievkalpojums.