Nozares

Latvijā arvien lielāku un lielāku popularitāti iegūst orientēšanās sports. Tiem, kuri nemaz nav ar šo sporta veidu pazīstami, droši vien noderēs īss noteikumu izklāsts. Proti: orientēšanās sports pamatā ir individuālais sporta veids. Jebkurš cilvēks- jebkurā viņam piemērotā laika periodā un intensitātē var piedalīties jebkurās orientēšanās klubu rīkotajās sacensībās. Tas notiek pavisam vienkārši: nokļūsti sacensību vietā, saņem no sacensību organizatoriem apvidus karti, paņem kompasu un… dodies meklēt kontrolpunktus! Katrs izvēlas savu taktiku- cits prātīgi un lēnām apdomā pareizākā ceļa izvēli; cits skrien kā vējš, - reizēm uzvar, reizēm atduras kā miets… katrs pēc distances pats analizē savas kļūmes, un- ņem vai neņem tās vērā, startējot nākošo reizi. Tomēr- arī orientēšanās sportā ir iespēja startēt komandā- pat, ja neesi LV izlases dalībnieks. Tas notiek sacensībās, kurās tiek veidotas stafešu komandas. Parasti, gatavojot komandu šādām sacensībām, spēlē iesaistās arī treneris, kurš vislabāk pazīst komandas dalībniekus un precīzi zina- kurš no komandas biedriem spēj veikt izcilu startu, bet kuram atstāt atbildīgo finiša etapu. Un tad- katrās sacensībās- notiek mazs brīnums: sportisti- individuālisti apvieno savus spēkus un kļūst nevis trīskārt, bet – trīsdesmitkārt stiprāki!

Saprotu- šis salīdzinājums ir vienkāršots; un tomēr…. Bībeles studiju grupas var salīdzināt ar orientēšanās sporta komandu sacensībām. Kristības sakramentā saņēmuši savas „kartes”-  mēs, lietojot „kompasu” - Dieva Vārdu- katrs savā ticības ceļā veicam savu distanci- ar savām paša izvēlēm, nereti maldīšanos „starp trim priedēm” un savas personīgās pieredzes uzkrāšanu un izvērti. Taču- iesaistoties Bībeles studiju grupās, kurās ne tikai esam kopīgās lūgšanās, ne tikai lasām Dieva Vārdu, bet arī neformālās sarunās pie tējas tases dalāmies savās pieredzēs par tā nozīmi mūsu dzīvē (ciktāl nu paši vēlamies to apspriest)-  mēs iegūstam ne tikai komandas biedrus, kļūstot stiprāki, bet arī labāk izjūtam Trenera atbalstu un nemitīgu Viņa klātbūtni mūsu dzīvē. Tā Trenera, kurš katram no mums saka: ”Kad jūs Mani tad piesauksiet, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksiet un Mani pielūgsiet, Es jūs paklausīšu. Kad jūs Mani meklēsiet, jūs Mani atradīsiet. Ja jūs no visas sirds meklēsiet”. (Jer.29:12-13)

 

 

Pašreiz draudzē darbojas diakonu grupa:

  1. Biruta Mežale – diakonijas vadītāja
  2. Velta Bērziņa – diakons Cēsu pansionātā
  3. Vija Sadovska – diakonijas darbinieks draudzē
  4. Antra Krancmane – diakonijas darbinieks draudzē
  5. Guna Grahoļska – diakonijas darbinieks draudzē

Draudzē projekta “Nav labi cilvēkam vienam būt” ietvaros izveidota atbalsta grupa vientuļiem dažāda vecuma cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās un krīzes situācijās, zaudējot tuviniekus – laulātos, apgādniekus, bērnus dažādos vecumos, sievietes, kuras izirušo ģimeņu dēļ spiestas vienas audzināt bērnus. Cilvēkiem, kas nonākuši dažādās ļoti smagās veselības problēmās un diagnozēs un vecuma nespēkā. Šiem visiem cilvēkiem tiek sniegta palīdzība, lai viņi varētu vieglāk pārvarēt zaudējumus un vientulību.

Ziemsvētku laikā tiek rīkota labdarības akcija “Dalies mīlestībā”. Akcijas laikā ikvienam ir iespēja ziedot daļu no sava iepirkuma maisiņa satura (ilgglabājamus produktus, saimniecības preces utt.) pilsētas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Sadarbībā ar biedrību “Prieks” un Cēsu novada pašvaldību tiek veidoti projekti, kuru ietvaros organizē dažādas ekskursijas senioriem.

Diakonijas darbinieki piedāvā transporta pakalpojumus draudzes locekļiem, kuri nevar apmeklēt dievkalpojumu veselības traucējumu dēļ, nogādājot tos uz un no dievkalpojuma.

Apmeklējam draudzes locekļus arī slimnīcās, sniedzot viņiem garīgu atbalstu. Tāpat arī veicam mājapmeklējumus, lai sniegtu garīgu un fizisku palīdzību tiem, kuriem tā vajadzīga.

Diakonijas darbinieki paaugstina savas zināšanas LELB rīkotājās mācībās “Žēlsirdības skola”.

Kontaktpersona Biruta Mežale 29488942, e-pasts: biruta.mezale@inbox.lv

Kristību un iesvētību mācība pieaugušajiem

Svētdienas skola
     

Mūsu mērķis - bērniem (vecumā no 3-12 gadiem) saprotamā veidā pasniegt patiesības no Bībeles un mācīt, kā šīs patiesības realizēt ikdienas dzīvē. 
Svētdienas skola notiek no oktobra līdz maijam Dievkalpojuma laikā. Visi bērni satiekas baznīcā un piedalās dievkalpojumā līdz sprediķa daļai. Pēc tam kopā ar skolotājiem dodas uz nodarbību telpām draudzes namā.

Attēlā – Svētdienas skolas 2015./2016. m.g. noslēgumā ciemojāmies pie Betijas Svētdienas skolas Limbažos.


Attēlā – Svētdienas skolas izbrauciens Reformācijas dienas priekšvakarā uz Rīgu, lai ciemotos pie Doma draudzes Svētdienas skolas un apskatītu Pētera baznīcu (2016.).


Bērniem no 5 līdz 7 gadiem nodarbības notiek Draudzes namā Svētdienas skolas telpās. Nodarbības vada skolotājas Aija un Ilona kopā ar viņu palīdzi Daigu.


Bērniem no 7 - 12 gadu vecuma šajā mācību gadā ir iespēja iziet iesvētes mācību skolotāju Dagnijas, Andras, Ingūnas un Ingusa vadībā, līdzdarbojoties aktīvajai palīdzei Birutai. 
Skolotājas Santas dāvana ir mūzika, tāpēc viņa Svētdienas skolā dara visu, kas saistīts ar to. 

Attēlā – Inguss, Ingūna, Andra un Santa

Svētdienas skolas "grožus" tur tās vadītāja Dagnija Ozola. Ja jums ir jautājumi, zvaniet Dagnijai- 26523324.

Attēlā: Dagnija Ozola
Bērni līdz 3 gadu vecumam dievkalpojuma laikā kopā ar vecākiem var uzturēties Draudzes zālē. Tur vecākiem iespējams tupināt klausīties dievkalpojumu, bet bērniem - spēlēties ar mantām.

 

Reizi mēnesī, piektdienas vakaros (izņemot jūliju un augustu), plkst. 19:00 draudzes namā.

Vadītājs Juris Sargūns, kontakttālrunis 28664127.

 

 

Vīru vakaru kalpošana mūsu draudzē sākās 2014. gadā, iedvesmojoties no kaimiņu Raunas un Smiltenes draudzēm un vienojoties par to izveidi draudzes dienās Ainažos.

 

Vīru vakaros tiekas dažāda vecuma un garīgās pieredzes draudzes vīri, lai stiprinātu viens otru ikdienas ticībā un rīcībā. Katrā tikšanās reizē tiek apspriesta kāda aktuāla tēma Sv. Rakstu jeb Bībeles gaismā. Tāpat reizi sezonā tiek veidots sadraudzības pasākums- izbraukums ( aizvadītajās sezonās ir bijis velo brauciens, boulinga spēlēšana utt.).

 

Vīru kopā nākšana ir realizējusies arī praktiskā kalpošanā. Esam piedalījušies vairākās draudzes talkās, sakopjot mums piederošos īpašumus un to apkārtnes. Tāpat vīri ir apciemojuši Slokas draudzes vīru kopu un uzņēmuši viesus no Smiltenes un Rīgas Krusta draudzēm. 

 

Aicinām arī Tevi gūt iedvesmu savā, Dieva dāvātajā, dzimumā un dalīties dzīves pieredzē Kristus patiesības gaismā!

Kādā no pēdējā laikā veiktajiem statistiskajiem pētījumiem  lasāms, ka viens no pieprasītākajiem apmācību kursiem Latvijā ir mācību kurss projektu vadībā. Un, padomājot filozofiskās kategorijās, - visa mūsu dzīve ir kā nepabeigts projekts, kas mums jāpiepilda un jāīsteno. Katra cilvēka būtiskākais jautājums ir: kā iemācīties mākslu dzīvot? Kāds ir ceļš uz laimi, uz prieku? Tieši nespēja izjust prieku, nepatika pret dzīvi , kas šodien ir tik izplatīta un atklājas visdažādākajos veidos, ir visdziļākā mūsu nabadzība. Nespēja priecāties pieļauj un izraisa nespēju mīlēt, tā rada skopumu, ļaunumu, nenovīdību- visus netikumus, kas liedz mums dzīvot laimīgi.

Savas publiskās dzīves sākumā Jēzus sacīja: „Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem” (Lk 4,18); un tas nozīmē: Es zinu atbildi uz jūsu būtiskāko jautājumu, Es jums rādu dzīvības ceļu, laimes ceļu, vēl vairāk: Es esmu šis ceļš.

Sv.Jāņa Sestdienas skolu, tēlaini runājot, varētu nosaukt par „īso kursu projektu īstenošanā”. Ik mēneša otrajā sestdienā kopējās sarunās pēc kāda mācītāja lekcijas par aktuāliem ticības dzīves jautājumiem mēs mācāmies dzīvot priecīgāk, laimīgāk, ar mieru sirdī- tā, kā to mums māca mūsu dzīves Projektu Vadītājs.

 

 

AL-ANON

„Al-Anon ģimenes grupas ir alkoholiķu radinieku un draugu brālības, kas dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, lai risinātu kopīgās problēmas. Mēs uzskatām, ka alkoholisms ir ģimenes slimība un ka, tikai mainot savu attieksmi pret alkoholiķi, mēs varam palīdzēt viņam atveseļoties.

Al-Anon nav saistīts ne ar vienu sektu, politisku grupējumu, organizāciju vai institūciju, tas neiejaucas nekādos strīdos, neko neatbalsta, nekam neoponē. Tajā nav biedru naudas. Al-Anon ir pašatbalstoša brālība ar pašu dalībnieku brīvprātīgiem ziedojumiem. “   /no Al-Anon 12 soļu preambulas/


Al-Anon ir garīgs dzīves ceļš, kas pamatots Anonīmo alkoholiķu (AA) divpadsmit soļos. Cēsu AlAnon grupa „Taurenītis”  darbojas jau vairāk kā deviņus gadus, aktīvi iesaitās Latvijas Alanon  pasākumos, sadarbojas ar citām grupām Latvijā un  atbalsta  jaunu grupu veidošanos.

 

Pašreizējos apstākļos sapulces notiek attālināti – tiešsaistes režīmā. Lai pieteiktos sapulcēm, lūgums zvanīt uz kontakttālruni 29102449

PAB

PAB 


PAB ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kuri ir uzauguši atkarīgā vai citādi disfunkcionālā vidē. Nevienam nav tiesību norādīt otram, kas viņam jādara, lai atrastu savu personīgo ceļu uz izveseļošanos. 

PAB nav saistīta ne ar vienu sektu, partiju, reliģisko uzskatu, organizāciju vai institūciju, neiesaistās nekādās politiskās diskusijās, ne arī uzstājas pret kaut ko.
Lai atveseļotos, mēs izmantojam 12 soļu programmu, kuru esam pārņēmuši no Anonīmo alkoholiķu (AA)sadraudzības.
Kustību aizsāka alkoholiķu bērni, bet laipni aicināti arī cilvēki no cita veida disfunkcionālām ģimenēm.
Cēsu PAB grupa darbojas jau 5 gadus, sadarbojas ar citām grupām, iesaistās  un kalpo Latvijas PAB organizētajos pasākumos un atbalsta jaunu grupu veidošanos Latvijā.Pašreizējos apstākļos sapulces notiek attālināti – tiešsaistes režīmā. Lai pieteiktos sapulcēm, lūgums zvanīt uz kontakttālruni 26314783


‘'Dziediet Viņam, spēlējiet Viņam, stāstiet par visiem Viņa brīnuma darbiem!’'
                                                                                                          Ps. 105:2

‘'Blakus Dieva Vārdam mūzika ir lielākais dārgums pasaulē. Tā ir brīnumaina Dieva dāvana, ar kuru aizdzen daudz kārdinājumu un ļaunu domu.’'
                                                                                                   Mārtiņš Luters
                                                                                      

Mūzika dievkalpojumos

Visi draudzes locekļi ir daļa no mūzikas dzīves. Vienojoties draudzes dziesmās, radām mūziku, kas veido mūsu kopīgo pārdzīvojumu dievkalpojumā.

Cēsu Sv. Jāņa draudzē kalpo četras ērģelnieces: Lelde Krastiņa, Olita Neimande, Iveta Bernava un Sandra Tamane. Lelde ir arī baznīcas mūzikas dzīves koordinatore un ērģeļu restaurācijas projektu vadītāja.

Draudzē darbojas koris, kurš piedalās baznīcas gada nozīmīgos  dievkalpojumos un dažādos pasākumos. Kori vada diriģents Gints Šteins.

Ik svētdienu dievkalpojumus ar psalmu dziedājumiem papildina liturģiskais ansamblis (schola), to vada Santa Augškāpa.

Dievkalpojumos nereti piedalās arī viesi – mūziķi un kori gan no Cēsīm, gan arī citām Latvijas pilsētām un ārzemēm.
 

Koncerti

Cēsu Sv. Jāņa baznīcā jau ilgus gadus tiek koptas un attīstītas  mūzikas  tradīcijas. Pa-teicoties interesantām un daudzveidīgām koncertprogrammām, mūsu dievnams kļu-vis par nozīmīgu pilsētas un reģiona mūzikas centru. 

Mūsu baznīca cieši saistīta ar ievērojamā komponista un ērģelnieka Alfrēda Kalniņa  ( 1879 – 1951 ) vārdu. Viņš dzimis un bērnību pavadījis Cēsīs, jau 9 gadu vecumā Sv. Jāņa baznīcā sācis mācīties ērģeļspēli. Tieši A. Kalniņa  simtgades sakarā notika pirmais koncerts Cēsu baznīcā pēckara periodā,  spēlēja ērģelnieks Oļģerts Cintiņš. Kopš 2001. gada te notiek A. Kalniņa piemiņai veltītie starptautiskie jauno ērģelnieku festivāli.

Ievērojamās Walcker&Co firmas ērģeles vienmēr piesaistījušas profesionālus mūzi-ķus, kā Tālivaldis Deksnis, Larisa Bulava, Vita Kalnciema, Kristīne Adamaite, Ligita Sneibe, arī viesus no Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas. Koncertos piedalījušies arī kori, orķestri: Rīgas Doma zēnu koris, Latvijas Radio koris, VAK Latvija , LNO solisti, Vidzemes kamerorķestris, Pērnavas kamerorķestris, orķestri no Vācijas, Dānijas. Koncertos iesaistās arī cēsnieki : Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi, pilsētas kori, draudzes ērģelnieces.

Skaista tradīcija ir Ziemassvētku koncerti, ko rīko pilsētas skolas. 
 

Garīgās dzīves uzturēšana