2014. gada atskaite

Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze          
        NAUDAS   PLŪSMAS  PĀRSKATS  BAZNĪCAS  RESTAURĀCIJAS  KONTAM  2014. GADĀ
              EUR
              Ieņēmumi Izdevumi
  Janvāris       1764.96  
  Atlikums uz 2014.gada 1.janvāri            
6.-21.janv. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 780.65  
7.janv. Draudzes konts Ziedojumi kora "Balsis"konc.dec.2013. 972.99  
21.janv. Cēsu Sv.Annas draudze Par kalendāriem     35.00  
02.-31.jan. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.82
6.janv. Natālija Jātniece Bazn.interjera vēsturiskā izpēte   150.00
      Kopā mēnesī     1788.64 158.82
  Atlikums uz mēn.beigām         3394.78  
  Februāris          
04.febr. Natālija Jātniece Bazn.int.vēst.izpēte-pēdējas maksāj.   701.69
11.febr. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 9.20  
24.febr. AIG   Avanss par projektu - aizdev.draudzei   1422.87
25.febr. Agnese Malojlo Ziedojums     10.00  
4.-28.febr. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   9.10
      Kopā mēnesī     19.20 2133.66
  Atlikums uz mēn.beigām         1280.32  
  Marts          
17.mar. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 7.00  
31.mar. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.54
      Kopā mēnesī     7.00 8.54
  Atlikums uz mēn.beigām         1278.78  
                 
  Aprīlis          
28.apr. Ieva Valdusa Cēsu sirds zīmola grāmata     260.00
29.apr. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 35.43  
30.apr. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.54
      Kopā mēnesī     35.43 268.54
  Atlikums uz mēn.beigām         1045.67  
  Maijs          
12.mai Valsts kase Iedz.IeN par I.Valdusas autora darbu   52.50
12.mai SIA GRETA Par svecēm       32.62
12.mai KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     55.50
12.mai KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     140.18
12.mai Cēsu novada pašvaldība Finansējums Dievnama atjaunošanai 9800.00  
12.mai Draudzes konts Ieskaitījums baznīcas restaurācijai 200.00  
12.mai Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 100.00  
12.mai Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 28.20  
19.mai KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     272.25
19.mai LU Mat.Informāc.instit. Domēna Cēsu sirds reģistrācija   12.10
19.mai Reklāmas risinājumu serviss Pastkartes ar Cēsu baznīcas simb.   86.36
20.mai Valdis Salzemnieks tāmēšanas pakalpojumi     150.00
22.mai Liene Biezā Ziedoj.domēna Cēsu sirds reģistrācijai 12.10  
27.mai SIA "MERKO" Avanss baznīcas iekštelpu uzmēr., horiz.un vert.griezumu    
      izgatavošana un 3D punktu datubāzes izveidošana   1016.40
27.mai Draudzes konts Ziedoj.J am Orhestra labdarības konc. 182.32  
27.mai Draudzes konts Ziedoj.muzeju nakts pasākumos 132.49  
27.mai SIA ARHAJS Inženierģeoloģiskā izpēte baznīcai   423.50
27.mai Oskars Ušpelis Arheoloģiskā uzraudzība objektā   106.00
27.mai Latvijas Universitāte El.kopijas izgat.Broces "Monumente"   256.12
01.-31.Mai NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   18.73
      Kopā mēnesī     10455.11 2622.26
  Atlikums uz mēn.beigām         8878.52  
  Jūnijs          
2.jūn. Latīpašums-Mērniec.bir. Draudzes maks.Lapsu 46.zem.ier.proj.   617.10
2.jūn. SIA BEĀTUS-SOLO Ēdin.bazn.730.g.jub.zinātn.konferenc.   182.85
3.jūn. Draudzes konts Cēsu konc.zāles atklāš.konc.ziedojumi 72.71  
3.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 71.00  
9.jūn. Cēsu Druva Sludināj.baz.jub.zinātniskajai konfer.   10.37
9.jūn. Cēsu Druva Sludināj.Z.Žvarta labdar.koncertam   8.19
9.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 50.00  
16.jūn. Cēsu Druva Sludināj.-pateicība bazn.jubilejā   13.65
16.jūn. SIA Trauki Sveces         39.02
16.jūn. SIA Greta   Sveces         23.00
19.jūn. SIA REMA CM Materiāli reklāmas plakāta uzstādīšanai   36.70
19.jūn. SIA "AUTOS" Informatīvās planšetes 13 gab.   495.25
19.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 130.00  
19.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 213.02  
30.jūn. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     12.22
30.jūn. KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     300.67
1.-30.jūn. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   11.62
      Kopā mēnesī     536.73 1750.64
  Atlikums uz mēn.beigām         7664.61  
  Jūlijs          
3.jūl. SIA "MERKO" Gala rēķina apmaksa       -  "  -     1524.60
3.jūl. SIA "METINĀTĀJS" Banera rāmja izgatavošana     181.50
11.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 141.20  
11.jūl. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
18.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 110.00  
18.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 139.40  
21.jūl. Ieva Valdusa 50% par "Cēsu sirds"  web lapu,suven.   215.00
21.jūl. Cēsu Sv.Jāņa draudze Aizd.par maksājumu Mērniec.bir.atgr. 617.10  
22.jūl. Liene Biezā Ziedojums plakātu drukai labrad.konc. 12.60  
28.jūl. KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     162.91
28.jūl. SIA Greta   Sveces         40.40
28.jūl. SIA "ARTIFEX plus" Baneris         116.83
29.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 200.60  
29.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 100.00  
29.jūl. Draudzes konts Ienāk.ziedojumi labdarības koncertā 380.26  
31.jūl. Aija Plinka Ziedojums     198.00  
1.-31.jūl. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   10.46
      Kopā mēnesī     1949.16 2251.70
  Atlikums uz mēn.beigām         7362.07  
  Augusts          
4.aug. Reklāmas risinājumu serviss Pastkartes ar Cēsu baznīcas simb.   38.51
4.aug. SIA Greta   Sveces         41.55
4.aug. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
11.aug. SIA "ARTIFEX plus" Baneris         116.83
18.aug. Draudzes konts B-bas Mākslas pieskāriens ziedojums 130.00  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 92.15  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 115.00  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 157.15  
19.aug. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
1.-31.aug. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   10.20
      Kopā mēnesī     544.30 215.61
  Atlikums uz mēn.beigām         7690.76  
  Septembris          
2.sept. SIA "ĢEO" Avanss ģeotehniskās izpētes darbiem baznīcā   800.00
2.sept. SIA "INDUTEK LV" Avanss ventilāc.un gaisa kondic.tehn.projektam   786.50
8.sept. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
8.sept. Cēsu Sv.Jāņa draudze Par samaks.rēķ.Latv.Nac.vēstures arh.51.-   102.30
      un Nac.vēst.muzej. 51.30 par izpētes mater.    
10.sept. SIA "ĢEO" Avanss ģeotehniskās izpētes darbiem baznīcā   168.00
10.sept. SIA "ĢEO" Gala maksājums ģeotehn.izpētes darbiem   1522.18
11.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 290.57  
15.sept. SIA KURMIS Pacēlāja noma baneru uzstādīšanai   32.37
15.sept. Cēsu Druva Sludināj.labdarības koncertam   12.28
18.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 45.45  
18.sept. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
23.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 7.00  
23.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 59.20  
24.sept. Jānis Taujinskis Baznīcas torņa kāpņu remonts   280.00
26.sept. HARMONIJA kult.b-ba Ziedojums  no grām."Pieskāriens" izd. 300.00  
1.-30.sept. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   11.40
      Kopā mēnesī     752.22 3723.55
  Atlikums uz mēn.beigām         4719.43  
  Oktobris          
6.okt. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 40.15  
6.okt. Draudzes konts Ienāk.majs.par suven.no SIA "PIINE 15.70  
6.okt. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
6.okt. Ieva Valdusa 2.maks.par web lapas,suven.izstrādi   215.00
6.okt. Valsts kase Iedz.IeN par I.Valdusas autora darbu   86.83
10.okt,. SIA Dores fabrika Avanss par līmētām būvdetaļām   1031.70
21.okt. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 29.15  
1.-27.okt. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   0.90
27.okt. Cēsu Sv.Jāņa draudze Par apmaksāto rēķ.pacēlāja nomai vitrāžu izņemmšanai   70.05
      Kopā mēnesī     85.00 1413.00
  Atlikums uz mēn.beigām         3391.43  
                 
Pārskatu sastādīja draudzes grāmatvede Līga Borisenkova      
                 
2014.gada 27.oktobrī              
              EUR
              Ieņēmumi Izdevumi
          1764.96  
               
    Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 780.65  
    Ziedojumi kora "Balsis"konc.dec.2013. 972.99  
    Par kalendāriem     35.00  
    Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.82
    Bazn.interjera vēsturiskā izpēte   150.00
      Kopā mēnesī     1788.64 158.82
            3394.78  
             
    Bazn.int.vēst.izpēte-pēdējas maksāj.   701.69
    Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 9.20  
      Avanss par projektu - aizdev.draudzei   1422.87
    Ziedojums     10.00  
    Konta apkalpošana, komisijas maks.   9.10
      Kopā mēnesī     19.20 2133.66
            1280.32  
             
    Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 7.00  
    Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.54
      Kopā mēnesī     7.00 8.54
            1278.78  
                 
             
    Cēsu sirds zīmola grāmata     260.00
    Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 35.43  
    Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.54
      Kopā mēnesī     35.43 268.54
            1045.67  
             
    Iedz.IeN par I.Valdusas autora darbu   52.50
    Par svecēm       32.62
      Suvenīru izgatavošana     55.50
      Suvenīru izgatavošana     140.18
    Finansējums Dievnama atjaunošanai 9800.00  
    Ieskaitījums baznīcas restaurācijai 200.00  
    Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 100.00  
    Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 28.20  
      Suvenīru izgatavošana     272.25
    Domēna Cēsu sirds reģistrācija   12.10
    Pastkartes ar Cēsu baznīcas simb.   86.36
    tāmēšanas pakalpojumi     150.00
22.mai Liene Biezā Ziedoj.domēna Cēsu sirds reģistrācijai 12.10  
27.mai SIA "MERKO" Avanss baznīcas iekštelpu uzmēr., horiz.un vert.griezumu    
      izgatavošana un 3D punktu datubāzes izveidošana   1016.40
27.mai Draudzes konts Ziedoj.J am Orhestra labdarības konc. 182.32  
27.mai Draudzes konts Ziedoj.muzeju nakts pasākumos 132.49  
27.mai SIA ARHAJS Inženierģeoloģiskā izpēte baznīcai   423.50
27.mai Oskars Ušpelis Arheoloģiskā uzraudzība objektā   106.00
27.mai Latvijas Universitāte El.kopijas izgat.Broces "Monumente"   256.12
01.-31.Mai NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   18.73
      Kopā mēnesī     10455.11 2622.26
  Atlikums uz mēn.beigām         8878.52  
  Jūnijs          
2.jūn. Latīpašums-Mērniec.bir. Draudzes maks.Lapsu 46.zem.ier.proj.   617.10
2.jūn. SIA BEĀTUS-SOLO Ēdin.bazn.730.g.jub.zinātn.konferenc.   182.85
3.jūn. Draudzes konts Cēsu konc.zāles atklāš.konc.ziedojumi 72.71  
3.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 71.00  
9.jūn. Cēsu Druva Sludināj.baz.jub.zinātniskajai konfer.   10.37
9.jūn. Cēsu Druva Sludināj.Z.Žvarta labdar.koncertam   8.19
9.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 50.00  
16.jūn. Cēsu Druva Sludināj.-pateicība bazn.jubilejā   13.65
16.jūn. SIA Trauki Sveces         39.02
16.jūn. SIA Greta   Sveces         23.00
19.jūn. SIA REMA CM Materiāli reklāmas plakāta uzstādīšanai   36.70
19.jūn. SIA "AUTOS" Informatīvās planšetes 13 gab.   495.25
19.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 130.00  
19.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 213.02  
30.jūn. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     12.22
30.jūn. KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     300.67
1.-30.jūn. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   11.62
      Kopā mēnesī     536.73 1750.64
  Atlikums uz mēn.beigām         7664.61  
  Jūlijs          
3.jūl. SIA "MERKO" Gala rēķina apmaksa       -  "  -     1524.60
3.jūl. SIA "METINĀTĀJS" Banera rāmja izgatavošana     181.50
11.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 141.20  
11.jūl. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
18.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 110.00  
18.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 139.40  
21.jūl. Ieva Valdusa 50% par "Cēsu sirds"  web lapu,suven.   215.00
21.jūl. Cēsu Sv.Jāņa draudze Aizd.par maksājumu Mērniec.bir.atgr. 617.10  
22.jūl. Liene Biezā Ziedojums plakātu drukai labrad.konc. 12.60  
28.jūl. KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     162.91
28.jūl. SIA Greta   Sveces         40.40
28.jūl. SIA "ARTIFEX plus" Baneris         116.83
29.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 200.60  
29.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 100.00  
29.jūl. Draudzes konts Ienāk.ziedojumi labdarības koncertā 380.26  
31.jūl. Aija Plinka Ziedojums     198.00  
1.-31.jūl. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   10.46
      Kopā mēnesī     1949.16 2251.70
  Atlikums uz mēn.beigām         7362.07  
  Augusts          
4.aug. Reklāmas risinājumu serviss Pastkartes ar Cēsu baznīcas simb.   38.51
4.aug. SIA Greta   Sveces         41.55
4.aug. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
11.aug. SIA "ARTIFEX plus" Baneris         116.83
18.aug. Draudzes konts B-bas Mākslas pieskāriens ziedojums 130.00  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 92.15  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 115.00  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 157.15  
19.aug. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
1.-31.aug. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   10.20
      Kopā mēnesī     544.30 215.61
  Atlikums uz mēn.beigām         7690.76  
  Septembris          
2.sept. SIA "ĢEO" Avanss ģeotehniskās izpētes darbiem baznīcā   800.00
2.sept. SIA "INDUTEK LV" Avanss ventilāc.un gaisa kondic.tehn.projektam   786.50
8.sept. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
8.sept. Cēsu Sv.Jāņa draudze Par samaks.rēķ.Latv.Nac.vēstures arh.51.-   102.30
      un Nac.vēst.muzej. 51.30 par izpētes mater.    
10.sept. SIA "ĢEO" Avanss ģeotehniskās izpētes darbiem baznīcā   168.00
10.sept. SIA "ĢEO" Gala maksājums ģeotehn.izpētes darbiem   1522.18
11.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 290.57  
15.sept. SIA KURMIS Pacēlāja noma baneru uzstādīšanai   32.37
15.sept. Cēsu Druva Sludināj.labdarības koncertam   12.28
18.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 45.45  
18.sept. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
23.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 7.00  
23.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 59.20  
24.sept. Jānis Taujinskis Baznīcas torņa kāpņu remonts   280.00
26.sept. HARMONIJA kult.b-ba Ziedojums  no grām."Pieskāriens" izd. 300.00  
1.-30.sept. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   11.40
      Kopā mēnesī     752.22 3723.55
  Atlikums uz mēn.beigām         4719.43  
  Oktobris          
6.okt. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 40.15  
6.okt. Draudzes konts Ienāk.majs.par suven.no SIA "PIINE 15.70  
6.okt. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
6.okt. Ieva Valdusa 2.maks.par web lapas,suven.izstrādi   215.00
6.okt. Valsts kase Iedz.IeN par I.Valdusas autora darbu   86.83
10.okt,. SIA Dores fabrika Avanss par līmētām būvdetaļām   1031.70
21.okt. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 29.15  
1.-27.okt. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   0.90
27.okt. Cēsu Sv.Jāņa draudze Par apmaksāto rēķ.pacēlāja nomai vitrāžu izņemmšanai   70.05
      Kopā mēnesī     85.00 1413.00
  Atlikums uz mēn.beigām         3391.43  
                 
Pārskatu sastādīja draudzes grāmatvede Līga Borisenkova      
2014.gada 27.oktobrī